Pastor van Vliet wordt locatiereferent

Ik ben kapelaan Boris dankbaar voor alles wat hij heeft gedaan voor Katwijk en wens hem Zegen en wijsheid toe in Bosnië. Vanaf begin juni mag ik uw nieuwe locatiereferent zijn. Graag wil ik de komende maanden met zoveel mogelijk werkgroepen en andere parochianen kennis maken. Als locatiereferent heb ik de taak de verbindingsschakel te zijn tussen het pastoraal team en parochianen in Katwijk.

Vier prioriteiten

Wanneer u mij vraagt wat mijn prioriteiten zijn, dan noem ik graag de volgende vier:

  • Aandacht voor de eerste communicantjes en hun ouders.
  • Het begeleiden van de vrijwilligers.
  • De vraag ‘Hoe kunnen we volwassenen tussen de 20 en de 65 jaar beter bij ons mooie katholieke geloof betrekken?’
  • Belangrijk is ook: ‘Wat kunnen de andere vier parochiekernen leren van Katwijk, wat kan Katwijk juist leren van de vier andere parochiekernen, en hoe kunnen we als Augustinusparochie een grotere uitstraling hebben in onze omgeving?’

Twee halftime taken

Ik ben geboren in 1955 in Vlaardingen en in 1983 met twee vrienden in Rotterdam tot priester gewijd. Na parochiewerk ben ik in 1993 in Tübingen in Duitsland gepromoveerd tot doctor in de theologie. Sindsdien heb ik altijd twee halftime taken gehad.

De eerste helft van de week zijn er de colleges theologie, aan de H.B.O.-opleiding voor theologie van Fontys in Utrecht en aan de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Het is mooi en belangrijk mij in te zetten voor een nieuwe generatie van priesters, leraren levensbeschouwing op middelbare scholen etc.

De tweede helft van de week is mijn parochietaak. Voorheen was ik werkzaam in de vijf parochiekernen in Zoetermeer en met vreugde mag ik sinds september jl. met de andere teamleden en de vele vrijwilligers mij inzetten voor de opbouw van de Augustinusparochie.

Grenzen en mogelijkheden

Vanwege mijn twee halftime taken kan ik dus de eerste helft van de week niet in Katwijk zijn. Dat is jammer en lastig voor vergaderingen etc., maar het is niet anders. De tweede helft van de week zet ik mij graag in voor Katwijk, maar ik heb natuurlijk óók uitvaarten, vergaderingen, het toedienen van het sacrament van de ziekenzalving, catecheseavonden etc. in de vier andere parochiekernen. Ik vind het moeilijk om ‘nee’ te zeggen, maar na het vertrek van kapelaan Boris hebben we nog maar anderhalve priester over en één diaken… We moeten dus keuzes maken. Met goede herinneringen kijk ik terug op mooie vieringen in Katwijk rondom Pasen!  Ik verheug mij erop in de komende maanden met u kennis te maken. Wat zijn uw prioriteiten? Wat zijn uw suggesties voor mij? Ik hoor het graag van u. Tot ziens!

Pastor van Vliet