Update 154: Livestream vanuit Oegstgeest op 19 juni

De parochiële livestream op Sacramentsdag 19 juni om 11.15 uur komt weer uit de parochiekern van de H. Willibrord in Oegstgeest met als voorganger pastoor Franken bijgestaan door diaken Winnubst. De muzikale medewerking komt van het gemengd koor.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De gewone collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt. Van harte aanbevolen dus!

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze digitale collecte via de
Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u
dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven.
Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Meer dan van harte
aanbevolen deze gewone collecte, heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!