Heeft u een afbeelding van Christoffel in uw auto… waarom ook alweer?

Christoffel of Christoforus is een heilige in de rooms-katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerken. Christoffel geldt als een belangrijke heilige die in vele landen en perioden vereerd werd en wordt. Zijn naamdag is 24 juli (vóór het Tweede Vaticaans Concilie viel zijn naamdag op 25 juli, maar omdat dat ook de naamdag van de apostel Jacobus is, werd Sint-Christoffel een dag verplaatst). In 1969 is hij echter door het Vaticaan afgevoerd van de Heiligenkalender. Hij mag nog wel als plaatselijke heilige worden vereerd. In de Orthodoxe Kerk valt zijn feestdag op 9 mei. In de oosters-orthodoxe traditie werd hij vaak afgebeeld als een reus met een hondenkop. In de stad Roermond is de viering van de H. Christoffel een hoogfeest.

Noodhelper in vroegere tijden

In de middeleeuwen gold Christophorus als een van de Veertien Noodhelpers of Heilige Helpers, die ook als groep aangeroepen konden worden in een noodsituatie. Hij zou beschermen tegen de pest en tegen een ‘onvoorziene dood’, dat wil zeggen overlijden zonder de laatste sacramenten te ontvangen. Vanwege de geringe levensverwachting van de middeleeuwer waren (volks)prenten en beelden van de drager van Christus in de late middeleeuwen overal te vinden, op marktpleinen, in huizen en in kerken

Patroonheilige

Sint-Christoffel is de patroonheilige van de reizigers, alle verkeersdeelnemers, timmerlieden, schilders, pelgrims, fruithandelaren, boekbinders, schatgravers, hakenbusschutters, hoedenmakers, tuinmannen en kinderen en patroon tegen besmettelijke ziekten, onverwachte dood, de pest, droogte, onweer, hagel, watersnood, vuurrampen, oogziekten, tandpijn en van de bewoners van de stad Roermond, waar een groot beeld van hem met Christus op zijn schouder de top van de kathedraal siert. In die stad staat de enige Sint-Christoffelkathedraal ter wereld. In Schagen staat een St. Christophoruskerk. Het is een ontwerp van A. Tepe, gebouwd in 1883. En deze Tepe was ook de architect van de kapel van ‘Het Heerenhuys’ die in de Tweede Wereldoorlog per abuis door de Engelse luchtmacht werd gebombardeerd en vernietigd.

Reisgebed voor zoekers

Altijd Aanwezige,
nu ik op reis ga bid ik U
om een gezegende reis en een behouden thuiskomst.

Moge mijn ecologische voetafdruk minimaal zijn
moge mijn voetspoor een zegen zijn voor hen die ik bezoek
moge mijn geest helder en open zijn
in respect voor de culturen en mensen die ik ontmoet
en voor de natuur
en een oog voor de schoonheid die zich soms openlijk toont
maar zich soms verborgen houdt op onwaarschijnlijke plekken.

Behoed me enerzijds voor achterdocht en wantrouwen,
anderzijds voor onvoorzichtigheid en naïviteit.
Moge ik avontuur vinden en een verrijking van mijn geest
laat me afwijken van gebaande paden,
maar zonder mezelf en anderen te zeer in gevaar te brengen.

Mocht ik onderweg tegenslagen ondervinden,
laat me die dan aanvaarden met kalme geest en gezond verstand
en het niet erger maken door haastige spoed of paniek.
Ik zeg U toe de juiste voorbereidingen te treffen.
En mag ik mijn zorgen en verplichtingen even bij U neerleggen
zodat ik onbekommerd kan genieten?

Ten slotte, wilt U diegenen die hier achterblijven
in de tussentijd behoeden en bewaren
door uw heilige bescherming.
Ik dank U voor uw welgemeend vaarwel !

(uit: Lex Boot (red.), Handboek christelijke meditatie – vertrekpunten, wegen en vruchten, 2011, pag. 178)

Reiszegen

Moge God,
die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God,
die je nabij is als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God,
die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.

(uit: het Dienstboek van de Abdij van IONA)

De webredactie (Bron: Wikipedia).