Katholieke koren lopen versneld leeg

Steeds meer katholieke kerkkoren bezwijken aan de gevolgen van de coronapandemie. Het aantal koorleden daalde de afgelopen twee jaar fors, mede door de lockdowns. In sommige regio’s bedraagt de teruggang bijna veertig procent. Dat blijkt uit gesprekken met een aantal ingewijden en op cijfers van het expertisecentrum religie en samenleving Kaski.Veel parochies in Nederland moeten het in de toekomst met veel minder koren doen. In onze parochiekern Katwijk beschikken we nu nog over drie koren, maar wat gebeurt er in het katholieke korenland om ons heen?

Volgens Ed Smeets, bestuurslid van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en het Verbindend Netwerk Koorzang in Limburg (VNK) is zo’n dertig à veertig procent van de koorleden gestopt in de afgelopen maanden, een ‘forse daling’.

Brede trend

Toen koren afgelopen september 2021 weer in volledige samenstelling mochten zingen, ging Smeets nog uit van twintig procent, wat overigens gold voor het gehele Limburgse korenlandschap en niet alleen voor kerkkoren. Dat hij zijn eerdere schatting in negatieve zin heeft moeten bijstellen, verbaast hem niet. “We zien deze trend in de breedte van de samenleving. Ik merk het ook in mijn parochies. Mensen zijn nog heel voorzichtig, met name ouderen”, aldus Smeets, die als pastoor-deken van Venray 28 kerken onder zijn hoede heeft.

Kaski-rapport

De omvang van de schade die de coronatijd aan de Nederlandse kerk heeft toegebracht, wordt goed duidelijk uit de rapporten van het Kaski. Het onderzoeksbureau brengt jaarlijks de cijfers voor de katholieke kerk in beeld. Uit de meest recente jaarcijfers blijkt dat het aantal koorleden hard naar beneden is gegaan in 2020. In het eerste coronajaar was er een daling van maar liefst veertien procent. Ter vergelijking: tussen 2016 en 2019 was dit rond zes procent per jaar.

Verontrustende daling

Hoe groot de schade zal zijn in het tweede coronajaar (2021), dat ook getekend werd door verschillende lockdowns, zal in december moeten blijken. Dan komt het nieuwe Kaski-rapport uit. Religiewetenschapper Joris Kregting noemt de daling van het aantal koorleden verontrustend. Hij verzamelt momenteel de nieuwe gegevens voor het Kaski. “Ik verwacht niet dat de daling zich zomaar zal herstellen”, aldus Kregting. “Over de sacramenten hoor je: in 2020 was er geen vormsel, dat gaan we in 2022 doen. Maar koorleden die niet meer geregistreerd staan, keren niet zomaar terug.” Ook bij niet-kerkelijke koren is het beeld weinig rooskleurig. Volgens Daphne Wassink, voorzitter van het Koornetwerk Nederland, is er sprake van een teruggang van bijna twintig procent. De koepelorganisatie signaleert wel grote verschillen. “Bij oudere zangers is de teruggang groter, bij lichte muziek is het weer lager”, zegt Wassink.

Francesco Paloni30 juni 2022

(Bron: Katholiek Nieuwsblad)