Update 156: Livestream vanuit Wassenaar op 3 juli

De parochiële livestream op de veertiende zondag door het jaar, 3 juli om 9.30 uur komt uit de parochiekern van de St. Willibrordus en de St. Jozef in Wassenaar met als voorganger pastor van Vliet.
De muzikale medewerking komt van het koor Pro Deo.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De gewone collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt. Van harte aanbevolen dus!

De deurcollecte is bestemd voor…

De deurcollecte is voor de diaconie, voor het eiland Flores in Indonesië voor de aanleg van een watervoorziening. Zie meer info op het prikbord. Deze deurcollecte wordt dit weekeinde in alle parochiekernen gehouden.
En natuurlijk kunt u ook meedoen middels de Givt-app.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze digitale collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!