Update 162: Livestream vanuit Oegstgeest op 14 augustus

De parochiële livestream op de twintigste zondag door het jaar, 14 augustus om 11.00 uur, komt uit de parochiekern van de H. Willibrord in Oegstgeest met als voorganger pastoor Franken. U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De gewone collecte is bestemd voor…
De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. In de kerk zullen de gardeleden met de schaal rondgaan.
Maar u kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
Van harte aanbevolen dus!

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app.
Uw gift wordt zeer gewaardeerd.
Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven.
Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn.
Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!