Update 164: Livestream vanuit Wassenaar op 28 augustus

De parochiële livestream op de tweeëntwintigste zondag door het jaar, 28 augustus om 9.30 uur, komt uit de parochiekern van de St. Willibrordus en de St. Jozef in Wassenaar met als voorganger pastor van Vliet.
De muzikale medewerking komt van de cantor en een organist. U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link: https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De gewone collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. In de kerk zullen de gardeleden met de schaal rondgaan. Maar u kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt. Van harte aanbevolen dus!

De deurcollecte is bestemd voor de MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die het als hun bestemming zien om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. Het afgelopen jaar hielp MIVA 351 pioniers.

Daarom ondersteunt MIVA al 85 jaar lokale pioniers in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het zijn de kwetsbaren, vooral kinderen met een handicap, die hiervan het meest te lijden hebben. Gelukkig zijn er mensen die het als hun roeping zien deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is.

Door de jarenlange ervaring en het opgebouwde netwerk kan MIVA de pioniers voorzien van het juiste vervoers- of ommunicatiemiddel. Zo vergroot MIVA hun bereik waardoor zij in staat zijn om meer mensen te helpen. Juist op die plekken waar de hulp het hardst nodig is en levens kan redden.

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Tanzania

Op 27 en 28 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Tanzania.

Hoe kunt u helpen? U kunt MIVA helpen bij de jaarlijkse MIVA-collecte in uw kerk door het geven van informatie over het project. De opbrengst van de collecte van 2022 is bestemd voor een auto voor Geofrey. Hij wil in Tanzania gezondheidszorg bereikbaar maken voor de meest kwetsbaren. Op www.miva.nl leest u meer over het project van Geofrey.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze beide collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!