Wat bracht de deurcollecte voor MIVA zondag 28 augustus op?

Op 27 en 28 augustus vond de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vroeg stichting MIVA aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Tanzania. U heeft de MIVA geholpen bij de jaarlijkse MIVA-collecte zondag 28 augustus in onze kerk of middels de Givt-app met een opbrengst van € 160,10. Natuurlijk wordt hier geen auto van gekocht, maar alle beetjes helpen en vele druppels water kunnen op enig moment ook een steen uithollen. Hartelijk dank namens pionier Geofrey uit Tanzania!

De opbrengst van de collecte van 2022 is bestemd voor een auto voor Geofrey. Hij wil in Tanzania gezondheidszorg bereikbaar maken voor de meest kwetsbaren. Hij zet zich als pionier in voor goede primaire gezondheidszorg in het westen van Tanzania. Het ziekenhuis in Sumve biedt zorg aan mensen in een groot gebied. Bijna honderdduizend mensen die verspreid over 24 dorpen wonen zijn voor gezondheidszorg van Geofrey’s ziekenhuis afhankelijk.

Waarom is een auto zo belangrijk in Tanzania?

“Het is het belangrijkste dat we voorkomen dat mensen ziek worden,” zegt Geofrey. Met een auto die hij eerder met steun van MIVA aanschafte doet hij aan zogeheten ‘outreach’-missies: doktoren en verpleegkundigen reizen af naar de omliggende dorpen om de inwoners voor te lichten over hygiëne, ziektes, virussen en levensstijl. Geofrey: “We vertellen mensen over hoe ze ziektes, zoals diabetes en corona, kunnen voorkomen.”

Aangezien het ziekenhuis in Sumve geen intensive care heeft, moeten patiënten soms met spoed naar een groter ziekenhuis in Mwanza. “Dat is een rit van 58 kilometer,” legt Geofrey uit. “Met de auto van MIVA zijn we daar ruim een half uur sneller dan voorheen. Dat betekent soms het verschil tussen leven en dood.” Omdat Geofrey de auto nu niet volledig kan inzetten als ambulance, vraagt hij aan MIVA een extra auto. Zo kan hij de hulp aan de gemeenschap nog verder verbeteren.

Over MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen zoals Geofrey in Tanzania die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.

De webredactie