Gelukkig hebben we de foto’s nog…

Het is al een lange traditie in onze parochie om na de viering van het feest van onze patroonheilige, de H. Augustinus (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430), met zijn allen op de foto te gaan. Zo ook deze zondagochtend 28 augustus 2022 waar in de viering Mgr. Van Luyn s.d.b. voorging en Vocalis de muzikale ondersteuning verzorgde. Ook al werd er in de viering met geen woord over de patroonheilige gesproken, de pret bij het maken van de foto’s en het samenzijn na afloop in ‘de kleine JOANNES’ bij het koffiedrinken was er niet minder om. Deze foto van fotograaf Astrid van der Valk zal binnenkort een mooi plekje krijgen op het prikbord van het kerkportaal, maar hier delen we deze al. Het geeft elke keer bij het betreden van ons kerkgebouw overduidelijk aan wat jong en oud(er) verbindt in onze parochiekern.