Sfeervolle openingsviering De Horizon in het nieuwe schooljaar

Op vrijdagochtend 26 augustus kwamen alle kinderen, leerkrachten, ouders en zelfs de taalklas van RKBS de Horizon bijeen in onze kerk. Natuurlijk om met elkaar bewust het nieuwe schooljaar in te gaan. In het thema ‘Je mag er zijn’. werd er gezongen, gebeden en geluisterd naar het bijbelverhaal van het verloren schaap. Pastor van Vliet was ook weer aanwezig en bad met de aanwezigen het ‘Onze Vader’. Bijzonder was het dat ook de kinderen uit de taalklas vanuit de Oekraïne, Syrië en Afghanistan aanwezig waren. Voor hen zongen we het lied: ‘Met open armen word je ontvangen’. Ook De Vrolijke Noot zong nog een toepasselijk lied. Wat is het toch fijn om als hele schoolgemeenschap op deze manier het schooljaar te kunnen starten!

De viering werd gestart met dit gebed: 

Goede God,
De eerste week van het nieuwe schooljaar is alweer bijna voorbij.
We hebben geprobeerd om sterk te beginnen.
Vol goede moed.
Met vertrouwen in onszelf en elkaar.
We willen van dit schooljaar een vruchtbaar jaar maken.
Een jaar waarin iedereen meedoet.
Waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt.
Waarin we van elkaar kunnen genieten.
Juist omdat iedereen anders is.

Wilt u ons helpen om dat vol te houden?
Ook als er ruzie komt.
Ook als het leren moeilijk is.
Ook als er verdriet is.
Geef ons ogen die een ander echt zien,
liefde en geduld om goed met elkaar om te gaan,
zodat dit schooljaar een onvergetelijk jaar wordt!

Agnes Bol,
Leerkracht groep 5 De Horizon.