Update 168: Livestream vanuit Voorschoten op 25 september

De parochiële livestream op de zesentwintigste zondag door het jaar, 25 september om 11.00 uur, komt uit de parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten met als voorganger pastoor Franken.
Muzikale medewerking komt van het Laurentiuskoor.

U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen
met de collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De gewone collecte is bestemd voor…
De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern.
In de kerk zullen de gardeleden met de schaal rondgaan.
Maar u kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen middels de Givt-app.
Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt. Van harte aanbevolen dus!
Zondag 2 oktober is de gewone collecte in alle katholieke kerken bestemd voor Wereldmissiedag
van de kinderen. Missio (Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken) organiseert deze en brengen
we elders in de digitale nieuwsbrief ook al onder uw aandacht. Ook van harte aanbevolen!


Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte
via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een
gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden
zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!