Update 170: Livestream vanuit Oegstgeest op 9 oktober

De parochiële livestream op de achtentwintigste zondag door het jaar, 9 oktober om 11.00 uur, komt uit de parochiekern van de H. Willibrord in Oegstgeest met als voorganger pastoor Franken. Muzikale medewerking komt van het Gemengd Koor en er is een kinderwoorddienst. U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De gewone collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt. Van harte aanbevolen dus!

De diaconale deurcollecte is bestemd voor stichting HoPe

HoPe staat voor Holanda-Perú. De stichting werkt al decennia lang samen met de armste bevolking van de Peruaanse regio Cusco en wijde omgeving aan het terugdringen van armoede, aan goed onderwijs en gezondheidszorg. Daarmee draagt HoPe bij aan het gevoel van eigenwaarde en de emancipatie van
achtergestelde bevolkingsgroepen. Peru is een land in ontwikkeling maar een groot deel van de bevolking heeft nog een lange weg te gaan naar een acceptabel bestaan. Ontwikkelingskansen zijn vaak beperkt door een gebrekkige beheersing van de Spaanse taal en onvoldoende toegang tot goed onderwijs.
Stichting HoPe ondersteunt sinds 1991 ontwikkelingsprogramma’s voor de meest achtergestelde groepen. In de afgelopen periode heeft HoPe onder meer gezorgd voor basis- en middelbaar onderwijs in diverse dorpen en berggemeenschappen, de inrichting van scholen met goed schoolmeubilair en het bijscholen en begeleiden van specialisten van het Ministerie van Onderwijs.

De komende jaren werkt HoPe samen met het Peruaanse ministerie van Onderwijs middels veelal kleinschalige projecten aan het verder verbeteren van het niveau van het basisonderwijs. Daarnaast levert de stichting een bijdrage aan de gezondheidszorg in het land door het verzorgen van de nabehandeling van ernstige brandwonden in het ziekenhuis te Cusco. In de gemeente Patacancha ondersteunt HoPe het schoolinternaat voor veertig kinderen uit inheemse dorpen, waardoor deze kinderen in staat zijn middelbaar onderwijs te volgen. Middels studiebeurzen kunnen de jongeren een beroepsopleiding volgen en werkzaam worden binnen hun vakgebied. Hulp richt zich ook op huiswerkondersteuning, naschoolse opvang en het uitdelen van voedsel en kleding.
Uw donatie is nodig om de stichting HoPe in staat te stellen om hun goede werk in Peru te blijven voortzetten. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening nummer NL 69 RABO 0300 2760 87 t.n.v. Stichting HoPe Nederland of doneren in de deurcollecte op 9 oktober als u deze viering via de website volgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven.
Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn.
Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift!