Update 173: Livestream vanuit Katwijk op 30 oktober

De parochiële livestream op de eenendertigste zondag door het jaar, 30 oktober om 9.30 uur, komt uit onze eigen Katwijkse parochiekern met als voorganger pastoor Franken.
Muzikale medewerking komt van Cantemus o.l.v. dirigent / muzikaal begeleider Niek van der Meij.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givtapp.
De leden van de beamerwerkgroep verzorgen deze parochiële livestream.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De twee collectes zijn bestemd voor…
De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
De deurcollecte na afloop van de viering is bestemd voor de Werkgroep Zuiderkruis voor hun projecten in het Afrikaanse land Malawi. Beide collectes zijn dus van harte aanbevolen!

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor beide collectes!