Update 175: Livestream vanuit Voorschoten op 13 november

De parochiële livestream op de drieëndertigste zondag door het jaar, 13 november om 11.00 uur, komt uit de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten met als voorganger pastoor Franken.
Muzikale medewerking komt van het Laurentiuskoor. U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De gewone collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer
gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon
blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw
vast en zeker gulle gift voor beide collectes!