Update 176: Livestream vanuit Voorschoten op 20 november

De parochiële livestream op het feest van Christus Koning,
20 november om 11.00 uur, komt uit de H. Laurentius en De Moeder Gods in Voorschoten met als voorganger Mgr. Van Luyn s.d.b.. Muzikale medewerking komt van het Laurentiuskoor.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De twee collectes zijn bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
De deurcollecte is door het bisdom voorgeschreven voor de Nationale Jongerencollecte.
Deze is in 2006 in het leven geroepen om geld in te zamelen voor het jongerenwerk in de Katholieke Kerk. Met hulp van de collecteopbrengst kunnen jongerenwerkers diverse ontmoetingen, vormingsdagen en diaconale projecten organiseren en nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het lokale jongerenwerk in parochies in het bisdom. In onze geloofsgemeenschap is hiervoor een extra collecte op zaterdag 19 en zondag 20 november. De Jongerencollecte is een initiatief van ‘Jong Katholiek’ en de Nederlandse bisdommen. Uw gift wordt zeer gewaardeerd en is welkom op bankrekening NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. jongerencollecte.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor beide collectes!