Update 179: Livestream vanuit Wassenaar op 11december

De parochiële livestream op de derde zondag van de advent, 11 december om 11.00 uur, komt uit de H. Willibrord uit Oegstgeest met als voorganger pastoor Franken. Muzikale medewerking komt van het gemengde koor. U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givtapp.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd.
Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn.
Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor beide collectes!