Update 181: Livestream vanuit Katwijk op 24 december

De parochiële livestream op kerstavond, 24 december om 18.30 uur, komt uit onze eigen parochiekern met als voorganger pastoor Franken. Muzikale medewerking komt van De Vrolijke Noot.
De leden van de werkgroep ‘Beamervieringen’ zullen alles op alles zetten om deze parochiële livestream keurig op beeld vast te leggen.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/
.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, zeker met deze kerstdagen. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze vaste collecte!