Update 182: Livestream vanuit Oegstgeest op 1 januari en 8 januari uit Wassenaar

De parochiële livestream op de dag van de vrede, zondag nieuwjaarsdag 1 januari om 11.00 uur, komt uit de parochiekern van de H. Willibrord in Oegstgeest met als voorganger pastoor Franken. Muzikale medewerking komt van het dameskoor.
De parochiële livestream op de dag van de openbaring des Heren, Driekoningen, zondag 8 januari om 9.30 uur, komt uit de parochiekern van de St. Willibrordus en St. Jozef in Wassenaar met als voorganger pastoor Franken. Muzikale medewerking komt van Semper Fidelis en er is een kinderwoorddienst.
U kunt voor deze vieringen natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.

Deze livestream is voor beide vieringen thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde vieringen is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd.
Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn, zeker met deze kerstdagen.
Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze vaste collecte!