De Actie Kerkbalans 2022 heeft opgeleverd…

Trots stuurde Anneke van der Valk, de coördinator Actie Kerkbalans van onze parochiekern, de bekende thermometer naar de webredactie door. Deze geeft de stand aan per 31 december 2022. Er was voor dat jaar door de medeparochianen een bedrag van € 80.000,- toegezegd. De eerdere bedragen van € 86.308,- (2020) en € 85.265,- (2021) kwamen tot stand door een extra actiemoment in deze twee coronajaren. Wat laat de thermometer Actie Kerkbalans zien? Kijk maar hier en laat u blij verrassen! Heeft u het toegezegde bedrag voor 2022 om uiteenlopende redenen toch nog niet overgemaakt? Het kan nog altijd hoor! Zaterdagmiddag 14 januari 2023 hoort u ook weer de feestklokken van onze kerk luiden. Dat is het nationale inluidmoment en de start van de Actie Kerkbalans 2023. Van der Valk: ,,In een boeiende, kleurrijke folder wordt de parochianen uitgelegd waarom meedoen zo ongelofelijk belangrijk is. Doet u ook weer mee?”