Jubileumboekje Katwijkse parochie(kern) is ‘geboren’

‘Wist u dat de kruiswegstaties in de r.-k. kerk zijn geschilderd door pastoor Hendriks met ook koppen van parochianen en hemzelf er op?’, ‘Wist u dat KRV is begonnen in het Heerenschoolbos?’, ‘Wist u dat de priester tot in de jaren zestig grote delen van de viering met zijn rug naar de kerkgangers stond?’ en ‘Wist u dat de parochiekern van de H. Joannes de Doper in Katwijk in het coronajaar 2021 haar 175-jarig jubileum heeft gevierd?’ Verhalen uit die geschiedenis maar ook vele anekdotes van vrijwilligers en parochianen zijn in dat jubileumjaar gepubliceerd en nu in beknopte vorm in een boekwerkje uitgegeven. Richard Hulmer, de auteur, bood 30 december 2022 het eerste exemplaar van ‘Denkend aan vroeger…’ aan de trotse pastoor Rochus Franken aan.   

Hulmer, ook lid van de evenementencommissie die in 2021 jaarrond diverse jubileumactiviteiten heeft verzorgd: ,, Op onze website www.joannesdedoper.nl en in de wekelijkse digitale nieuwsbrief zijn er toen wel 54 afleveringen geplaatst. In dit kleurrijke en zeer informatieve boekwerkje zijn die verhalen en foto’s in beknopte vorm weergegeven. Op de nieuwjaarsreceptie zondag 8 januari na de viering van 9.30 uur kunnen de lezers van ons parochieblad De Augustinus een exemplaar afhalen. Een prachtig naslagwerk, speciaal opgedragen ook aan al die vrijwilligers van alle jaren, die onze parochie(kern) vitaal hebben gehouden, elke dag weer”.   

Wilt u de complete verhalen terug bekijken?

Op genoemde website kunt u vanaf 8 januari a.s. onder de knop ‘Bibliotheek’ elke aflevering aanklikken en het complete en veelal uitgebreidere verhaal met nog veel meer foto’s en pakkende fotobijschriften op uw gemak bekijken. Gewoon doen! Hulmer: ,,Natuurlijk gaat de geschiedenis van de katholieken in Katwijk veel verder terug dan 1846. Maar dat jaar, met de realisering van het zaalkerkje met 246 zitplaatsen in de Groote Steeg in Katwijk aan den Rijn, hebben we als startpunt genomen voor dit jubileumjaar 2021. Het is toch mooi om in deze tijd, waar we ook in de Katholieke Kerk te maken hebben met ontkerkelijking en ook kerksluitingen, dit positieve boekje ‘Denkend aan vroeger…’ als evenementencommissie  te kunnen aanbieden? Er zit uniek fotomateriaal in met ook mooie en leuke zoekplaatjes. Maar het boekje geeft ook de kracht door alle jaren heen van onze parochie(kern) van de H. Joannes de Doper in Katwijk aan. Daarom blijft het motto van ons 150- en 175-jarig jubileum nog steeds ongewijzigd… ‘Vol vertrouwen de toekomst tegemoet!’