Leidsch Dagblad vermeldt geen kerkelijke vieringen meer, maar…

Coen Polack, de redactiechef van het Leidsch Dagblad, heeft ook ons parochiekernsecretariaat geïnformeerd over een verandering met ingang van 1 januari 2023. Vanaf dat moment zal de redactie van het Leidsch Dagblad niet langer ruimte reserveren om de wekelijkse preekagenda’s in deze krant op te nemen. De afgelopen jaren zijn ook de meeste andere agenda’s uit deze krant verdwenen. Er wordt voor gekozen omdat sociale media en andere technologische oplossingen, in het geval van de kerkelijke vieringen platforms als kerkdienstgemist.nl, de agendafunctie van het Leidsch Dagblad overbodig maken. Polack: ,,Verder merken we als redactie uit een steeds verder verfijnd beeld van de wensen van onze lezers, dat de informatie over kerkdiensten weinig wordt gelezen en daarnaast matig wordt gewaardeerd”.  

Polack vervolgt zijn onderbouwing voor de genomen maatregel: ,,Daarbij komen er anno 2022 hoge productiekosten bij die ontstaan door onder andere de torenhoge papierprijzen. We kiezen er daarom voor om ons papier in te zetten om onderscheidende producties op af te drukken. Daarmee wil ik niet suggereren dat er geen behoefte is aan de door u zo toegewijd en nauwkeurig verstrekte informatie, maar we merken dat deze informatie slechts door een klein publiek wordt gewaardeerd, een publiek dat inmiddels ook voldoende andere kanalen heeft om aan deze informatie te komen. Al deze factoren in overweging genomen, hebben we besloten per 1 januari te stoppen met het vermelden van de kerkdiensten in het Leidsch Dagblad. We hopen op uw begrip hiervoor en willen u tegelijkertijd hartelijk danken voor de tijd en moeite die u in het verleden heeft genomen deze informatie onder de aandacht van ons en onze lezers te brengen. Ik wens u alle goeds voor 2023”.

Waar kunt u wel meer lezen over de vieringen?

Natuurlijk staan ze in de middenbladzijden van het parochieblad De Augustinus vermeld.  Maar soms wordt deze informatie, al veel eerder aan de redactie aangeleverd, door de actualiteit ingehaald. Daarom verwijzen we u zeker ook naar onze website www.joannesdedoper.nl. Kijk daar bij ‘Vieringen’ en u leest daar alle vieringen van de lopende maand. Klik de link van een viering aan en u leest meer informatie over deze viering, waaronder de naam van de voorganger. Hier proberen we met webmaster Wim van Rijn zo actueel mogelijk te zijn en… te blijven!