Update 184: Livestream vanuit Voorschoten op 15 januari

De parochiële livestream op de tweede zondag van het jaar om 11.00 uur, komt uit de parochiekern van de H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten met als voorganger Mgr. Van Luyn SDB en diaken Winnubst.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de
traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van
onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen
middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker
horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer
gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon
blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw
vast en zeker gulle gift voor deze vaste collecte!