De Vrolijke Noot in actie voor Turkije en Syrië

Op de filmpagina kunt u het actielied zien dat de kinderen van De Vrolijke Noot donderdagmiddag 9 februari bij hun koorrepetitie in onze kerk hebben ingestudeerd en opgenomen. Het is ook op You Tube gedeeld om zoveel mogelijk mensen hun gezongen oproep voor financiële noodhulp in beide landen te laten horen. Agnes Bol, dirigente van De Vrolijke Noot: ,,Wij roepen iedereen zingend op in actie te komen voor deze mensen, en in het bijzonder de kinderen in het door zware aardbevingen getroffen gebied in Turkije en Syrië! Het is hard nodig. En dat vinden deze kinderen zeker. Kijk en luister maar met wat voor overtuiging zij dit zingen!”

De Vrolijke Noot helpt

Bij eerdere rampen waar een Actie Giro555 voor werd opgestart, hebben de kinderen ook een actielied ingestudeerd en op You Tube geplaatst om zo geld bijeen te zingen voor de op te starten noodhulp ter plekke. Bol: ,,We organiseren het weer als de vorige keren wat prima werkte. U kunt, als u het actielied heeft gezien / gehoord, het koorlid geld geven of u kunt uw waardering voor dit lied direct overmaken op NL97 INGB 0687593735 t.n.v. A. Bol met vermelding ‘Actielied’. Over drie weken zal het totaalbedrag door mij worden overgemaakt op Giro555. Op de Facebookpagina van De Vrolijke Noot zal ik telkens melden hoeveel geld dit actielied tot dan toe heeft opgebracht! Luister dus naar de link met het actielied en laat u raken. Help die anderen die het zo hard… en zo snel nodig hebben!” 

Actielied voor noodhulp in Syrië en Turkije

Kom vooruit, ga ervoor, ja wij zingen nu in koor.
Want wij moeten mensen helpen
Na die beving overstelpen
met veel geld voor heel veel hulp, ga ervoor!

In de nacht een grote beving
bracht veel doden met zich mee.
En dan ook nog die verwoesting
daarom actie echt oké!

Kijk naar televisiebeelden
en de schrik slaat om je hart.
Al die mensen in ellende
kom in actie, maak een start!

In Turkije een groot drama
en ook Syrië trof het lot.
Giro555 kan helpen,
geef het geld dan gaat het vlot!

Geef hen allen een nieuw leven
in een wereld zonder pijn.
En deel uit met gulle handen
laten wij er voor hun zijn!

Zie de tranen van die mensen
alle kind´ren, man en vrouw.
Onze plicht is hen te helpen,
kom laat hen niet in de kou!

Bol: ,,Elke euro telt en het koor heeft het vol enthousiasme gezongen wetende hoe verschrikkelijk de beelden uit die landen zijn. Opdat we die slachtoffers, nabestaanden in Syrië en Turkije en de familie en vrienden waar ook ter wereld niet vergeten!”