Resultaat van de enquête parochiële livestreams is bekend

Een 29 parochianen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de vragen van genoemde enquête te beantwoorden en ook te voorzien van losse opmerkingen. De werkgroep beamervieringen heeft er een verslag van gemaakt wat woensdag 8 februari jl. in hun overleg is besproken. Ralph Severens en Agnes Bol hebben dit verslag benoemd in het laatste centrale liturgisch overleg met vertegenwoordigers uit alle kernen en leden van het pastoraal team. Afgesproken is dat een volgend liturgisch overleg dit verslag wordt besproken, mogelijk ook voorzien van enquêtes uit de andere kernen. Het verslag is ook in de eigen Katwijkse parochiekern bij diverse gremia neergelegd. Zie hier het verslag!