Update 187: Livestream vanuit Katwijk op 5 februari

De parochiële livestream van de gezinsviering op de vijfde zondag van het jaar, Maria Lichtmis, om 9.30 uur, komt uit onze eigen parochiekern. De voorgangers op deze gezinscatechesedag zijn pastoor Franken, pastoraal werker Zuidersma en diaken Winnubst.
Kinderkoor De Vrolijke Noot verzorgt de muzikale medewerking. Leden van de beamerwerkgroep zullen de parochiële livestream verzorgen.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de twee collectes via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collectes zijn bestemd voor…

De eerste, gewone collecte, in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern.
U kunt ook aan deze gewone collecte deelnemen middels de Givt-app.
Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
De tweede, diaconale deurcollecte, is bestemd voor de Stichting Leergeld. Elders in deze uitgave en op onze website kunt u er meer over lezen.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze beide collectes!