Update 188: Livestream vanuit Katwijk op 12 februari

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de zesde zondag van het jaar om 9.30 uur, komt weer uit onze eigen parochiekern. De voorganger is pastor van Vliet en Vocalis verzorgt de muzikale medewerking. Leden van de beamerwerkgroep zullen de parochiële livestream verzorgen.
Met een nieuwe, tweede camera, moet er nu weer ouderwets goed geschakeld kunnen worden (zonder zwarte vlakken).
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collectes zijn bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aanbesteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Deurcollecte is bestemd voor noodhulp aardbevingen via de Vastenactie

Net als wij bij de bisschoppelijke Vastenactie, zult u geschokt zijn door de aangrijpende beelden en herhalen uit het zuidoosten van Turkije en het noorden van Syrië. Net als wij zult u ook de vraag gehoord hebben hoe wij vanuit Nederland en vanuit onze Rooms-Katholieke Kerkgemeenschap kunnen helpen. Het komende weekend wordt op 11 en 12 februari een (deur)collecte gehouden in de parochiegemeenschappen van alle bisdommen. Met de opbrengst daarvan kunnen we dan als Nederlandse katholieke gemeenschap de hand reiken aan mensen in nood in de getroffen landen. Waarom is het van belang is om als katholieke gemeenschappen samen in beweging te komen.

Katholieke familie

Vele organisaties wereldwijd spannen zich in om middelen in te zamelen. Daaronder ook veel katholieke organisaties. Ook de bisschoppelijke Vastenactie doet dat omdat ze zich verbonden weet met de katholieke zusterorganisaties in Turkije en Syrië. Er is rechtstreeks en via Europese partners contact met Caritas Turkije (https://www.caritas.eu/caritas-turkey/) en Caritas Syrië (https://caritas-sy.org/).
De donaties komen ten goede aan noodhulpprogramma’s. Door uw gift via de bisschoppelijke Vastenactie, weet u zeker dat de op deze manier bestede gelden vanuit de katholieke familie worden ingezet.

Kleine initiatieven maken het verschil

Op dit moment wordt ook informatie van kleine lokale partners verzameld die bekend zijn uit het eigen Vastenactienetwerk en dat van bevriende (katholieke / christelijke) organisaties.
Het zijn heel lokaal georganiseerde projecten die dicht bij mensen staan en daardoor op plekken en in situaties helpen waar de grote N.G.O.’s niet of minder toegang hebben. De eerste signalen dat onze hulp van waarde kan zijn, zijn er al. Zeker in de periode nadat de eerste acute noden zijn gelenigd, zetten dit soort initiatieven zich blijvend in, met inzet van betrokken mensen uit de regio zelf.
Door de parochies te vragen om een gift via de bisschoppelijke Vastenactie te laten lopen, geven parochies een signaal af dat zij weten dat hulp ook en juist in de kleine lokale initiatieven het waard is om te steunen.

Gaan waar internationale N.G.O.’s niet of moeilijk kunnen gaan

Waar in Turkije de infrastructuur nog redelijk op orde is, kampt Syrië met de gevolgen van de burgeroorlog. Zeker in het gebied rond Idlib en Aleppo hebben internationale hulporganisaties niet of nauwelijks toegang (met uitzondering van het Rode Kruis). Bovendien maakt het internationale sanctiebeleid tegen het huidige regime het extra lastig om middelen en geld naar Syrië te brengen.
In veel gebieden is de kerk en haar netwerk van initiatieven, gesteund door christelijke N.G.O.’s nog wel in beeld en bereikbaar. Via hen gebeurt veel goeds, variërend van opvang en het geven van voedsel, tot meer langdurige hulp. Via de zusterorganisaties in Europa en via de contacten die er zijn met partners die de Vastenactie in het verleden steunden in Syrië, kunnen we onze hulp in dit netwerk van kerken op een goede manier aanbieden, waarbij we actief contact zoeken met initiatieven die noodhulp combineren met zorgen voor wat er op de iets langere termijn nodig is. Als we de keuze hebben, gaat onze voorkeur uit naar steun voor het dubbel getroffen Syrië. Door de parochies te vragen om een gift via de bisschoppelijke Vastenactie te laten lopen, geven we een signaal af dat we als katholieke gemeenschap in Nederland ons realiseren dat Syrië in deze ramp niet vergeten mag worden.

Doneren kan op verschillende manieren

De bisschoppelijke Vastenactie is blij met de brede steun die op gang komt op alle mogelijke manieren. We vinden het geweldig dat ook verwante organisaties als Kerk in Nood (zelfstandig) en Cordaid
(via giro 555) zich net als wij inzetten voor de slachtoffers van de ramp. Onze, uw bijdrage, via uw
bisschoppelijke Vastenactie kan daar op bescheiden, maar tegelijk onderscheiden wijze aan bijdragen. Meer dan van harte aanbevolen door Marc Bollerman, directeur van de bisschoppelijke Vastenactie!

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven.
Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze twee collectes!