Update 189: Livestream vanuit Oegstgeest op 19 februari en vanuit Voorschoten op 22 februari

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de zevende zondag van het jaar 19 februari om 11.00 uur, komt uit de H. Willibrordkerk in de parochiekern Oegstgeest. De voorganger is pastoor Franken en de Schola verzorgt de muzikale medewerking en er is een kinderwoorddienst.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste collecte via de Givt-app. Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.
De parochiële livestream van de eucharistieviering op Aswoensdag 22 februari om 19.30 uur,
komt uit de H. Laurentius en De Moeder Gods in de parochiekern Voorschoten.
De voorganger is pastor van Vliet.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde vieringen is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze twee collectes!