Update 190: Livestream vanuit Wassenaar op 26 februari

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de eerste zondag van de veertigdagentijd van 26 februari om 9.30 uur, komt uit de Sint Willibrordus en Sint Jozef in de parochiekern Wassenaar. De voorganger is pastoor Franken en de Magnificat Cantorij verzorgt de muzikale medewerking.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste collecte via de Givt-app. Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
Om alvast te noteren, zondag 5 maart is er de eerste van vier speciale deurcollectes in deze veertigdagentijd in alle parochiekernen. Het doel is de bouw van veilige onderkomens voor artsen en verplegend personeel van het Pirimiti Hospital in Zomba, Malawi. Dit is voor de derde maal het parochiële doel van de bisschoppelijke Vastenactie. Natuurlijk kunt u t/m Pasen uw gulle gaven ook in de olifant achterin de kerk deponeren. Maar u kunt, behalve met muntgeld en ritselend bankpapier, ook betalen met de voor die viering speciaal aangemaakte tweede collecte in de Givt-app.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd.
Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!