Welke muziek mag bij uitvaarten worden gespeeld?

Maart 2020 werd ik benoemd tot pastoor in de parochie H. Augustinus. Sindsdien hoor ik af en toe verhalen dat nabestaanden afzien van een kerkelijke uitvaart. In plaats van een dienst uit één van onze parochiekernen wijkt men uit naar een crematorium of de ruimte van een uitvaartondernemer. De reden is soms dat hun dierbare bepaalde wensen had t.a.v. de dienst. Vaak gaat het over bepaalde muzieknummers die voor de overledene een bijzondere betekenis hadden. Op de één of andere manier is het idee ontstaan dat deze muziekopnamen niet tijdens een uitvaart in onze kerken afgespeeld kunnen worden.

In al onze parochiekernen bestaan zangkoren die op uitstekende wijze de zang bij een uitvaart willen en kunnen verzorgen. Als nabestaanden kiezen voor een zangkoor beperkt dat wel het aantal muziekopnamen dat tijdens eens dienst gedraaid kan worden.
De zangkoren bestaan uit vrijwilligers die hun normale dagelijks leven onderbreken om te komen zingen bij een uitvaart. Dan moet je ze wel wat laten doen! Maar er is altijd ruimte voor 1 of 2 passende muziekopnamen die in nauw overleg met de voorganger een plek kunnen krijgen in de viering.
Mocht om één of andere reden geen zangkoor aanwezig zijn bij de dienst, dan kan een groter aantal passende muziekopnamen in nauw overleg met de voorganger een plek krijgen in de viering.
Het is dus een misverstand dat muziekopnamen nooit tijdens een uitvaart in onze kerken afgespeeld kunnen worden.

                                                                                   Pastoor Rochus Franken

Aanvullende informatie n.a.v. deze column in De Augustinus

Bij de ‘Meet and greet’ in 2022, waarvoor parochianen zich konden aanmelden met pastoor Franken en Ralph Severens als voorzitter van de pastoraatgroep, heb ik dit punt over de muziek bij de kerkelijke uitvaart aangekaart in mijn gesprek. Pastoor Franken meldde toen dat hij begin 2023 hierover iets zou schrijven, waarin de strekking zou worden dat er meer mogelijk is dan we nu denken.
Daarom ben ik ook blij dat zijn boodschap nu is geplaatst in het februarinummer 2023 van De Augustinus en er duidelijkheid wordt geboden over de invulling van de muziek bij een kerkelijke uitvaart.

Goed om te weten!

Toch is het goed om aanvullend nog wel wat op te merken bij de column van de pastoor:

  • We plaatsen de column van de pastoor nu ook hier op de website en ook in de digitale nieuwsbrief om het bericht zo breed mogelijk te verspreiden. Want niet iedereen leest het parochieblad, of het gehele blad.
  • Wat betreft de onduidelijkheid waar de pastoor over spreekt, die is aanmerkelijk duidelijker dan hier door hem beschreven. Onder de voorganger van pastoor Franken is de ‘Brochure kerkelijke uitvaarten’ in augustus 2016 vastgesteld welke ook op de parochiële website is geplaatst. Wat staat er daar over ‘levende muziek’?: ‘Een uitvaart vanuit de kerk heeft natuurlijk een kerkelijk karakter, ze is een viering van de Kerk. In een dergelijke uitvaart is er in principe geen plaats voor muziek van cd’s. De aard van de plechtigheid vraagt om zang, met begeleiding van orgel of andere instrumenten. Liederen met een christelijk-religieus karakter verdienen de voorkeur, maar ook instrumentale muziek kan een plaats krijgen.’ Deze brochure moet op korte termijn dus ook worden aangepast om misverstanden te voorkomen.
  • Een terechte opmerking van de pastoor in het gesprek bij de ‘Meet and greet’ was natuurlijk ook dat je een koor niet laat komen voor één of twee liederen. Er is dus ook de mogelijkheid om in overleg met de voorganger te komen tot een muzikale invulling waar louter cd’s beluisterd zullen gaan worden.
  • Als nabestaanden is het goed om dit zelf in te brengen bij het uitvaartgesprek om daarmee de muzikale wensen van de overleden dierbare te kunnen respecteren. Muziek is emotie en heeft daarom ook bij een kerkelijke uitvaart een zeer belangrijke plek.

Heeft u vragen hierover, dan kunt altijd terecht bij de pastoor en Ralph Severens van de pastoraatgroep. Ik ben blij dat er nu eindelijk een keer echte duidelijkheid is geboden over wat er muzikaal gezien mogelijk is bij een kerkelijke uitvaart in de parochie H. Augustinus, met dank aan pastoor Franken en Ralph Severens.

                                                                                                      Gerard Bol