Update 191: Livestream vanuit Wassenaar op 5 maart

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de tweede zondag van de veertigdagentijd van 5 maart om 9.30 uur, komt uit de Sint Willibrordus en Sint Jozef in de parochiekern Wassenaar. De voorganger is pastoor Franken en het koor ‘Pro Deo’ verzorgt de muzikale medewerking. Na afloop van de viering is er koffiedrinken. U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
Zondag 5 maart is er de eerste van vier speciale deurcollectes in deze veertigdagentijd in alle
parochiekernen. Het doel is de bisschoppelijke Vastenactie (zie elders in deze uitgave een inhoudelijke beschrijving). Natuurlijk kunt u t/m Pasen uw gulle gaven ook in de olifant achterin de kerk deponeren. Maar u kunt, behalve met muntgeld en ritselend bankpapier, ook betalen met de voor die viering speciaal aangemaakte tweede collecte in de Givtapp. U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze gewone- en deurcollecte!