Update 193: Livestream vanuit Oegstgeest op 19 maart

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de vierde zondag van de veertigdagentijd van 19 maart om 11.00 uur, komt uit de H. Willibrord in de parochiekern Oegstgeest.
De voorganger is pastor van Vliet en Schola verzorgt de muzikale medewerking. U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste collecte via de Givt-app. Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
Deze zondag is er de tweede van vier speciale deurcollectes in deze veertigdagentijd in alle parochiekernen. Het doel is weer het parochiële doel van de bisschoppelijke Vastenactie (zie ook de website voor meer informatie). Natuurlijk kunt u t/m Pasen uw gulle gaven voor dit doel ook in de olifant achterin de kerk deponeren. Maar u kunt, behalve met muntgeld en ritselend bankpapier, ook betalen met de voor deze viering speciaal aangemaakte tweede collecte in de Givt-app.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd.
Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze beide collectes!