Update 195: Livestream vanuit Katwijk op 2 april

De parochiële livestream van de gezinsviering op Palmzondag om 9.30 uur, komt uit onze eigen parochiekern. De voorganger is pastor van Vliet en De Vrolijke Noot verzorgt de muzikale medewerking.
Er is een intocht met palmpaasstokken door de kinderen en de eerste communicanten stellen zich in de viering aan iedereen voor.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de
traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van
onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd.
Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!

Deurcollectes voor doel bisschoppelijke Vastenactie

Na afloop van de viering van de Paaswake, Stille Zaterdag om 21.00 uur, en de viering op eerste paasdag om 9.30 uur is er in alle parochiekernen een deurcollecte voor het bouwen van een overnachtingsplek voor zusters en doktoren bij het bekende ziekenhuis in Malawi.
Er wordt voor die vieringen ook een tweede collecte in de Givt-app aangemaakt. Maar u kunt uw bijdrage natuurlijk ook in munten en ritselend papier tot tweede paasdag in de olifant achterin de kerk deponeren. Van harte aanbevolen!