‘Vrijwilligers zijn als de beste motorolie in elke machine’

Wij mogen als parochianen van de H. Joannes De Doper ons gelukkig prijzen met zoveel vrijwilligers die hun uiterste best doen om onze parochiële gemeenschap in stand te houden. Laten we eens aandacht besteden aan al die mensen, maar ook aan de individuele personen, die wekelijks en sommigen zelfs dagelijks, bezig zijn in en met onze kerk. Onze kerk is een gemeentelijk monument, gebouwd in zeven maanden tijd van de eerste steen in oktober 1910 tot de inwijding in mei 1911. Dat houdt tevens in dat er altijd onderhoud gepleegd moet worden om het gebouw in goede staat te kunnen houden.

Om maar wat werkgroepen te benoemen…

Daarom kunnen we elke zondag getuige zijn van het werk van de technische commissie. Zij onderhouden onze kerk en bijbehorende gebouwen zoals de pastorie, de kleine JOANNES maar ook de begraafplaats en laten we hopen nog vele jaren. Deze technische commissie  is één van de vele ‘clubjes’ van vrijwilligers. Ik zal proberen om ze allemaal voor het voetlicht te houden en ze de waardering te geven die ze verdienen. Om er alvast maar een paar te noemen wat te denken van: de kosters, de misdienaars en de garde en collectanten? Elke viering zijn ze duidelijk aanwezig om deze goed te laten verlopen en de voorganger te assisteren. Wat ook te denken van de drie koren, Cantemus en Vocalis  waar we  trots op mogen  zijn. En  zeker zijn we trots op het kinderkoor De Vrolijke  Noot. Welke parochie heeft nog zo’n rijk korenaanbod? Zij zingen niet alleen tijdens de viering, maar de volwassen koorleden worden ook gevraagd voor huwelijksinzegeningen en uitvaardiensten in onze kerk. Later zullen we hier uitgebreid op terug komen.

Er zijn 42 werkgroepen en daar horen zij ook bij!

En wat ook te denken van bijvoorbeeld de ‘spons en zeem-club’ die ervoor zorgt dat onze kerk er altijd picobello uitziet. Elke week zijn er dus dames bezig met de bekende spons en zeem, maar ook met de stofzuiger, om alles schoon en stofvrij te maken. Zo zijn er nog veel meer vrijwilligers die zich inzetten voor het onderhoud, maar ook voor de kinderwoorddienst, en de voorbereiding voor de eerste communie en niet te vergeten het vormsel. Dan zijn er ook nog de tuinlieden die het groen rondom de kerk en op het kerkhof bijhouden. Wat te denken van de redactie van de digitale nieuwsbrief (DN). Tussen haakjes, bent u al geabonneerd op de DN? Een telefoontje of e-mailtje naar het parochiekernsecretariaat en elke vrijdagmorgen ontvangt u het laatste nieuws vanuit onze eigen Katwijkse parochiekern. Niet te vergeten de organisatoren van de jaarlijkse kerkenveiling,  Ook de bemensing van de Kleine JOANNES die ons na vieringen voorziet van koffie e.d. en altijd klaarstaat voor bijzondere gebeurtenissen zoals in die grote zaal er bijvoorbeeld een verjaardag met de familie te vieren.
Zo zijn er nog veel meer vrijwilligers doende in en rondom onze kerk. We noemen ze nu niet allemaal.

Blijf het volgen en reageren!

Maar in deze serie van verhalen komt zeker iedereen aan bod waar ik eerder in de serie ‘Denkend aan vroeger’ al diverse vrijwilligers (werkgroepen en individuele personen heb gesproken en in een aflevering in de DN en op de website voor het voetlicht heb gebracht.  Dus medeparochianen… blijf deze verhalen maar volgen, zodat u straks weet wie er wat doet om zo onze parochiekern levend te kunnen houden. ‘Samen zorgen voor de kerk van morgen!’… ja toch?

                                                                                                          Richard Hulmer