Vrouwenavond vrijdag 24 maart… kom jij ook?

De uitnodigende flyer voor de vrouwenavond van 24 maart hebben we al eens eerder in een uitgave van de digitale nieuwsbrief geplaatst. Omdat men nog kan aanmelden t/m vrijdag 10 maart plaatsen we deze uitnodiging hier nog een keer, klik maar aan! Als er één dag is om deze uitnodiging weer te plaatsen dan is het deze woensdag 8 maart wel… Internationale Vrouwendag. Deze dag staat elk jaar in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld, meestal aan de hand van een specifiek thema. Internationale Vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op het gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht. In 1911 werd de Vrouwendag internationaal voor het eerst gevierd, in 1912 voor het eerst in Nederland.

Geschiedenis van Internationale Vrouwendag

Op 8 maart 1908 vond in New York de een grote staking van vrouwen plaats. Naar schatting vijftienduizend textielarbeidsters marcheerden die dag door de Lower East Side naar Union Square. De staking was gericht tegen de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie en is onder meer beroemd geworden door de poëtisch verwoorde eis voor: ‘Brood en Rozen’.
De staking was het begin van jaren van strijd in de New Yorkse textielindustrie voor gelijk loon, betere arbeidsomstandigheden en een einde aan seksuele intimidatie op de werkvloer. In 1910 deed de Duitse socialiste Clara Zetkin (1857-1933) tijdens de Internationale Vrouwenconfentie, een conferentie voor socialistische vrouwen, in Kopenhagen het voorstel om 8 maart uit te roepen tot Internationale Vrouwendag. Deze datum werd echter niet overal aangehouden. In Nederland werd de eerste Vrouwendag gevierd op 12 maart 1912.
In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, nu in het Russische Sint-Petersburg. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat van de Communistische of Derde Internationale in 1921, 8 maart definitief tot datum van de Internationale Vrouwendag.

De Vrouwendag even in de koelkast

Gedurende de hele Koude Oorlog heeft deze viering in de landen van het Noord-Atlantische Verdragsorganisatie in een verdacht daglicht gestaan door haar van oorsprong socialistische grondslag. In veel kapitalistische landen werd de dag dan ook niet algemeen gevierd of zelfs maar erkend.
Sinds in de jaren zestig de tweede feministische golf op gang kwam, wordt de Internationale Vrouwendag weer volop gevierd, meestal met demonstraties, bijeenkomsten en conferenties. Vrouwen uit alle landen, gezindten en politieke stromingen nemen deel. In 1978 werd de Internationale Vrouwendag door de Verenigde Naties erkend. In nog maar een enkel westers land heerst weerstand tegen ‘de achtste maart’.

Nederland en Internationale Vrouwendag

In Nederland viert een grote verscheidenheid aan vrouwengroepen en vrouwenorganisaties 8 maart op veel verschillende manieren. Het doel is aandacht te vragen voor thema’s zoals economische zelfstandigheid, empowerment, seksueel geweld, zorg en arbeid, discriminatie en racisme. In Nederland was Vrouwendag of Lieve Vrouwendag tot zeker in de zeventiende eeuw de benaming van 2 februari. De naam van deze dag komt van ‘Onze Lieve Vrouwe Lichtmis’, omdat op die dag Maria Lichtmis gevierd wordt ter ere van Maria, die ook wel ‘Onze Lieve Vrouwe’ genoemd wordt.

(Bron: Wikipedia)