Het verhaal achter de palmpaasstok

De palmpaasstok bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt voor Palmpasen gemaakt. Het wordt vooral in Nederland en de Antwerpse Kempen gemaakt in kerken en op katholieke en christelijke basisscholen. In onze Katwijkse parochiekern zijn ze in de viering van zondag 26 maart gemaakt met de leidsters van de kinderwoorddienst. Deze worden in de viering van Palmzondag 2 april om 9.30 uur door de kinderen bij de feestelijke intocht de kerk ingedragen. Aan het einde van de kerkdienst en de aansluitende palmpaasoptocht worden ze door de kinderen vaak uitgedeeld aan ouderen of zieken in de parochie / gemeente. Van oudsher is het een rooms-katholieke traditie, maar vanaf de 21e eeuw wordt de symboliek ook in protestantse en evangelische kerken gebruikt.

Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben:

  • Kruisje: Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (avond van Goede Vrijdag). Deze wordt ook wel vervangen door een horizontaal zonnerad.
  • Palmtakken: Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door buxustakken.
  • Het broodhaantje: Het haantje van brood staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die één keer (volgens Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (vroege ochtend van Goede Vrijdag).
  • Eitjes: Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).
  • Dertig rozijnen: Staan symbool voor de dertig zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt.
  • Twaalf pinda’s: Verwijzen naar de twaalf apostelen.
  • Kransje: Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van Jezus. Jezus als ‘koning’ van zijn wereld, het Rijk Gods.

Ook in vele andere landen worden op Palmzondag vergelijkbare stokken gemaakt. Er is vermoedelijk ook een relatie met de gebruiken rond de meiboom, het Romeinse labarum en het zonnerad. Laat u in ieder geval bij de feestelijke intocht zondag 2 april verrassen met wat de kinderen er dit jaar van hebben gemaakt.

(Bron: Wikipedia.).