Samen op weg naar Pasen, ja gezellig!

In de r.-k kerk van de H. Joannes de Doper aan de Kerkstraat 70 in Katwijk aan den Rijn kunt u de vieringen tot en met eerste paasdag meebeleven en –vieren. In deze Goede Week en met Pasen heeft elke viering een eigen kleur, een eigen verhaal wat door teksten, liederen van de meewerkende koren en rituelen verder inhoud krijgt. De deuren van deze kerk staan bij genoemde vieringen wijd voor u open.

Zondag 2 april bij de viering van Palmpasen droegen vele kinderen onder muzikale klanken van kinderkoor De Vrolijke Noot de palmpaasstokken in processie de kerk binnen. Zo werd stilgestaan bij de intocht van Jezus op een ezeltje in Jeruzalem. De palmpaasstokken werden na deze gezinsviering naar parochianen gebracht die een steuntje in de rug konden gebruiken. Foto’s hiervan kunt u bekijken op www.joannesdedoper.nl onder het kopje ‘Fotogalerij’. In deze viering werden ook de acht communicanten voorgesteld. Alle vieringen in de Goede Week en met Pasen zijn ook live te volgen of terug te bekijken / beluisteren via deze website.

Om mee te vieren in de Goede Week…

Het koor Cantemus zingt bij de eucharistieviering van Witte Donderdag op 6 april om 19.00 uur, waar wordt stilgestaan bij het laatste avondmaal. Pastor van Vliet gaat dan voor.

Op Goede Vrijdag 7 april wordt om 15.00 uur bij de kinderkruisweg het lijdensverhaal van Jezus verteld bij het langsgaan van de kruiswegstaties in de kerk. Deze zijn geschilderd door pastoor Hendriks (1908 – 1921) die ook zichzelf en enige parochianen heeft ingeschilderd. Kinderkoor De Vrolijke Noot zingt hier passende liederen bij. Leuk voor de kinderen om aan deze speciale kinderkruisweg deel te nemen. U kunt hier ook bloemen meenemen waarmee later het kruis zal worden ‘aangebloemd’. Pastoraal werker Zuidersma leidt deze kinderkruisweg.

Om 21.00 uur wordt op Goede Vrijdag in de communieviering het grote ruwhouten kruis binnengedragen. Het koor Vocalis verleent haar muzikale medewerking en zal zeker enige liederen van de passiecantate ‘Who is this King?’ zingen. Ook bij deze viering van Goede Vrijdag kunt u een bloemetje meenemen. Hiermee zal het kruis zaterdag worden ‘aangebloemd’. Pastoor Franken is de voorganger bij deze kruishulde.

Paasvieringen voor iedereen…

In de paaswake van Stille Zaterdag 8 april om 21.00 uur zal het kruis met alle bloemenpracht in het licht centraal staan. Ook zal de nieuwe paaskaars worden ontstoken. Het koor Cantemus zal dan zingen en Mgr. van Luyn s.d.b. is de voorganger, geassisteerd door diaken Winnubst. Op paaszondag 9 april, eerste paasdag, is de gezinsviering om 9.30 uur waar de koren De Vrolijke Noot en Vocalis zullen zingen en pastor van Vliet zal weer voorgaan. Na afloop van de viering worden alle kinderen uitgenodigd om paaseitjes te gaan zoeken in de pastorietuin. Wie helpt zoeken? Op tweede paasdag, maandag 10 april, is er geen viering in de r.-k kerk aan de Kerkstraat 70 in Katwijk.