Update 196: Livestream vanuit Oegstgeest op Witte Donderdag 6 april

De parochiële livestream van de viering van Witte Donderdag 6 april komt om 19.00 uur uit parochiekern de H. Willibrord uit Oegstgeest. De voorganger is pastoor Blokland en de muzikale medwerking komt van de Schola.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…
De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan esteed
gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!
In Oegstgeest is er ook een deurcollecte in de viering van Stille Zaterdag en op eerste paasdag voor het parochiële doel van de bisschoppelijke Vastenactie, het bekende hospitaal in Malawi.