Update 197: Livestreams met Pasen

De parochiële livestream van de paaswake op Stille Zaterdag 8 april om 21.00 uur komt uit de H. Willibrord in Oegstgeest.
De voorganger is pastoor Franken en het dameskoor verzorgt de muzikale medewerking. Met eerste paasdag zondag 9 april om 11.00 uur komt de parochiële livestream uit de H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten. De voorganger is dan pastoor Franken en de muzikale medewerking komt van Richard Bot met een cantor. U kunt voor deze vieringen natuurlijk ook meedoen met de vaste collecte via de Givt-app. Deze livestream is thuis te volgen via deze link: https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde vieringen is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon  blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!

Deurcollectes voor doel bisschoppelijke Vastenactie

Na afloop van de viering van de paaswake op Stille Zaterdag om 21.00 uur, en de viering op eerste paasdag om 9.30 uur is er in alle parochiekernen een deurcollecte voor het bouwen van een overnachtingsplek voor zusters en doktoren bij het bekende ziekenhuis in Malawi. Er wordt voor die vieringen ook een tweede collecte in de Givt-app aangemaakt. Maar u kunt uw bijdrage natuurlijk ook in munten en ritselend papier tot tweede paasdag in de olifant achterin onze kerk deponeren. Van harte aanbevolen!