Update 198: Livestream vanuit Voorschoten op 16 april

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de tweede zondag van Pasen, Beloken Pasen, van 16 april komt om 11.00 uur uit de H. Laurentius en De Moeder Gods uit de parochiekern Voorschoten. De voorganger is Mgr. van Luyn s.d.b. geassisteerd door diaken Winnubst en het Laurentiuskoor verzorgt de muzikale medewerking.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste collecte via de Givt-app. Deze
livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…
De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!