Update 199: Livestream vanuit Katwijk op 23 april

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de derde zondag van Pasen 23 april komt om 9.30 uur uit onze eigen parochiekern met dank aan de leden van de beamerwerkgroep voor de praktische digitale ondersteuning. De voorganger is pastor van Vliet en het koor Cantemus verzorgt de muzikale medewerking met als invaller-organist dhr. Heukensfeldt Jansen.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste collecte via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…
De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
Wilt u er alvast rekening mee houden, als u gewend bent om klinkende muntstukken en / of ritselend papiergeld mee te nemen naar de kerk voor de collecte, dat in de viering van komende zondag 30 april er een deurcollecte is in het gehele bisdom in het kader van Roepingenzondag. Bij de update 200 komende vrijdag zullen we daar meer over meedelen. Er wordt, voor de digitale gevers, dan natuurlijk ook een tweede collecte in de Givt-app aangemaakt.

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze collecte via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd.
Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collecte!