Update 200: Livestream vanuit Katwijk op 30 april

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de vierde zondag van Pasen 30 april komt om 9.30 uur weer uit onze eigen parochiekern met dank aan de leden van de beamerwerkgroep voor de praktische digitale ondersteuning. De voorganger is pastoor Franken en het koor Vocalis verzorgt de muzikale medewerking met als muzikaal begeleider / dirigent Niek van der Meij.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste en de deur collecte via de Givt-app. Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collectes zijn bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.
In deze viering van zondag 30 april is er een deurcollecte in alle bisdommen in het kader van Roepingenzondag. Er wordt, voor de digitale gevers, dan natuurlijk ook een tweede collecte in de Givt-app aangemaakt.

Roepingenzondag 2023, waar gaat het over?

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag. In 2023 is dat op (29 en) 30 april. Op deze Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ‘Draag Christus de wereld in’. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw. Patrick Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad. Hij zegt: ,,Het thema ‘Draag Christus de wereld in’ is een oproep om ons geloof niet voor onszelf te houden, maar te delen met de mensen om ons heen. Dit jaar is deze oproep heel bijzonder gericht aan jonge mensen.” In augustus vinden
immers in Lissabon de Wereldjongerendagen plaats.
Kuipers: ,,Wie zich geroepen weet door God kan niet anders dan opstaan en op weg gaan om het Evangelie te verkondigen. Zij hebben daarbij onze steun heel hard nodig. Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. Daarom nodig ik iedereen uit om te bidden om roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring.”
Daarin bidden inmiddels honderden mensen uit het aartsbisdom dat de Heer onze Kerk mag zegenen met nieuwe priesters. Leden van de gebedskring ontvangen meermalen per jaar een nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ontmoetingsdag.
Verschillende bisdommen, waaronder het Aartsbisdom Utrecht, brengen al vele jaren een brochure uit met gebeden om roepingen. Ook dit jaar reiken zij de gelovigen gebeden aan. Er is wederom voor gekozen het inmiddels traditionele gebedenboekje niet opnieuw te drukken, maar u te wijzen op de editie van 2020, waarin de bisschoppen en enkele oversten van ordes en congregaties een gebed geschreven hebben.

Deze gebeden zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij de opening van een vergadering of bijeenkomst, als voorbede tijdens een viering, als maandelijkse publicatie in het parochieblad maar ze kunnen ook thuis gebeden worden. Paus Franciscus publiceert bij gelegenheid van Roepingenzondag (in 2023 is de 60ste editie) altijd een boodschap. Deze is op 26 april in verschillende talen beschikbaar gekomen, inmiddels is er ook een Nederlandse werkvertaling.
Daarnaast is er op Katholiekleven.nl aandacht voor deze boodschap van de paus, onder meer met een podcast met rector Kuipers. Hij heeft de boodschap van de paus gelezen en haalt er vijf belangrijke punten uit.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes via de Givt-app. Uw gift wordt
zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand,
gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel
hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collectes!

Vooraankondiging diaconiecollecte 7 mei 2023

Volgende week zondag 7 mei zal er een deurcollecte zijn voor de Stichting Leergeld. Zoals u mogelijk nog weet, zet de Stichting Leergeld zich in om alle kinderen mee te laten doen met leeftijdsgenoten. Ouders die het financieel (tijdelijk) even lastig hebben, kunnen een aanvraag doen bij de Stichting Leergeld voor hun kinderen. In de praktijk komt het er op neer dat de Stichting Leergeld diverse verstrekkingen doet voor school, zoals studiebenodigdheden maar ook voor een schoolreis of een schoolkamp. Dat er gezorgd kan worden voor een fiets of een computer. Dat kinderen kunnen sporten, dus de betaling van contributie en sportkleding/schoeisel. Dat kinderen kunnen leren zwemmen. Maar ook voor culturele zaken zoals muzieklessen, het bespelen van een instrument of het volgen van tekenlessen. Kortom een erg goede bestemming; dit keer dicht in de buurt. Deze deurcollecte van volgende week wordt van harte aanbevolen door M.O.V. H. Augustinus. de opbrengst van onze parochiekern ook aan de lokale afdeling van de Stichting Leergeld wordt geschonken.