Vrijwilligers 2023… kinderkoor De Vrolijke Noot

Als bewoners van Katwijk, zijn we gewend aan het ruisen van de zee. Het is altijd weer een prachtig gezicht vanaf de Boulevard, even te kijken naar de zee. En de zee is altijd anders, van een olie-gladde waterplas, tot een zee vol onstuimige blauwe golven met witte schuimkopjes. En niet te vergeten het loeien van de wind. Velen komen op zo’n dag naar het strand om uit te waaien en een frisse neus te halen. Maar niet op deze zondagmorgen, want dan zijn we  in onze kerk. We wachten op de bel, die het begin van de gezinsviering inluidt. Als de bel geluid heeft  geen blauwe golf, maar een groene golf met glunderende en gespannen kopjes die horen bij ons kinderkoor De Vrolijke Noot.

Een appelgroene opkomst vol enthousiasme

Soms komen ze vanuit de pastorie naar voren en nemen dan hun plaats in op het koorgedeelte rechts voorin de kerk bij het orgel. Het is een prachtig gezicht, alle zangertjes te zien, in hun appelgroene T-shirts. Als ze allemaal hun plaatsje hebben ingenomen op aanwijzing van ‘juf Monique Oomen’ gaan ze even zitten en vooral kijken of ze onder de kerkgangers hun ouders, broertjes en zusjes kunnen ontdekken. Maar ook zijn meestal ooms en tantes en hun opa’s en oma’s in de kerk. Onze kerk is dan ook altijd beter bezet met De Vrolijke Noot, dan bij een ‘normale’ zondagsviering. Dan zwaaien ze ook naar elkaar. Menig ouder of opa maakt nog gauw even een foto.

‘Hoe ze de liederen erin krijgt, petje af hoor!’

Maar dan moet er gezongen worden en staat ‘juf Agnes Bol’ voor het koor en, als een echte dirigente, laat ze de  kinderen die liedjes zingen die ze op de wekelijkse repetitie hebben geoefend . Denk je eens in dat het beslist niet makkelijk is om kinderen tussen de zeven en dertien jaar een groot aantal liederen te leren. Maar het lukt altijd en je ziet ook dat de jeugdige zangers er plezier in hebben. Juf Agnes is het koor begonnen in 2006 en het zijn voornamelijk leerlingen van de basisschool De Horizon. Veel kinderen blijven op het kinderkoor tot ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Dan krijgen ze bij het  afscheid de inmiddels bekende Gouden Duim. Natuurlijk zijn de liederen die gezongen worden afgestemd op hun leeftijd. Het is tenslotte een viering voor het hele gezin. Dan draait juf Agnes zich om bij een bepaald lied en nodigt alle kerkgangers uit om samen met het koor het refrein mee te zingen.

De Vrolijke Noot on tour!

Er wordt door De Vrolijke Noot niet alleen in onze kerk gezongen. Het koor heeft in de loop der jaren een goede naam opgebouwd. Het heeft gezongen bij diverse concerten en musicals, maar ook in andere kerken en tehuizen. Er is zelfs ooit een cd uitgebracht, die nog steeds te koop is en die is zeker de moeite waard. Zo’n gezinsviering met De Vrolijke Noot is alleen daarom al meer dan de moeite waard om er bij aanwezig te zijn. We mogen als parochie heel blij zijn met dit kinderkoor, dat echt een mooie sfeer in de viering schept. En menige kerkganger zal zich weer even jong wanen bij het horen en het zien van deze jonge enthousiaste zangertjes. We hopen en bidden dat wij nog lang kunnen en mogen genieten van De Vrolijke Noot.

Richard Hulmer