Moederdag… om zeker niet aan voorbij te gaan!

Een bekend oud Joods spreekwoord zegt ‘God kon niet overal zijn en daarom heeft hij moeders geschapen’. Moederdag is een feestdag die wordt gevierd ter ere van het moederschap en de invloed die moeders hebben op de samenleving. Moederdag wordt meestal in maart, april of mei gevierd. Dit verschilt per land. In grote delen van de wereld, waaronder Nederland en België, valt Moederdag op de tweede zondag in mei. In gezinnen die Moederdag vieren staat de dag in het teken van het verwennen van moeder. Ze krijgt bijvoorbeeld ontbijt op bed, cadeaus en vrijstelling van huishoudelijke taken. Soms hebben de jongere kinderen op school of het kinderdagverblijf cadeaus en versjes gemaakt. Beluister dit fantastische lied met een knipoog van Hans Dorrestijn over ‘Moederdag’… zo herkenbaar toch? Klik de link maar aan: https://youtu.be/xczKTrATrs4.

In Frankrijk wordt Moederdag op de laatste zondag van mei gevierd, tenzij Pinksteren op die dag valt, dan is het de eerste zondag in juni. In Spanje wordt El día de la Madre de eerste zondag in mei gevierd. In het Verenigd Koninkrijk valt Moederdag op Halfvasten, de vierde zondag van de vastenperiode, drie weken voor Pasen.

Waar komt Moederdag vandaan?

Het vereren van moeders is een veel oudere traditie dan de moderne Moederdag. Dit gaat terug op de formele moedercultus met ceremonies voor Cybele of Rhea, de Grote Moeder der goden in de Griekse mythologie. Deze moedercultus werd overal in Klein-Azië beoefend op de idus van maart, die op de 15e dag van maart valt. Populair gesteld vindt Moederdag of Moedertjesdag zijn oorsprong in het oude of antieke Griekenland. Daar werden niet zozeer de gewone moeders in het zonnetje gezet, maar moedergodinnen, waaronder Cybele en Rhea, geëerd. De katholieke Kerk kent een lange traditie van verering van Maria, de moeder van Jezus, waardoor de viering van Moederdag in Antwerpen en Costa Rica op 15 augustus is.
In het Verenigd Koninkrijk is Mothering Sunday een christelijke feestdag, te vieren op de vierde zondag (halfvasten) in de Vastentijd, de aanloop naar Pasen, waaruit de huidige Britse variant van Moederdag is geëvolueerd. In 1644 was er in Engeland voor het eerst sprake van een Moederdag zonder kerkelijke achtergrond.

Moderne Moederdag

Pas in het midden van negentiende eeuw werd Moederdag in Amerika geïntroduceerd. In 1870 startte rechter Julia Ward Howe uit Philadelphia een grote publiciteitscampagne voor Moederdag, een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. Het succes kwam echter pas nadat Anna Marie Jarvis (1864-1948) in 1907 Moederdag begon te promoten als een dag van waardering voor moeders. In 1908 organiseerde zij de eerste Moederdag, vooral om haar moeder, Ann Reeves Jarvis, te herdenken. Ann Reeves Jarvis had in de Amerikaanse Burgeroorlog zogenaamde Mother’s Day Work Clubs georganiseerd, om voor voedsel en medicijnen voor hulpbehoevende moeders te zorgen. Het idee sloeg aan en Jarvis zette door om meer mensen over te halen. In 1914 besloot president Woodrow Wilson dat elke tweede zondag in mei voortaan Mother’s Day zou zijn, een nationale feestdag. De feestdag heeft zich in zijn huidige vorm vanuit de Verenigde Staten over de rest van de westerse wereld verspreid. In Nederland begon de traditie eerst rond 1925. In 1916 kwam Moederdag op initiatief van het Leger des Heils overwaaien naar Nederland. Dat sloeg toen nog niet erg aan. Dat gebeurde wel in 1924, nadat de Koninklijke Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde deze dag introduceerde met gerichte campagnes, met het oogmerk hiermee de bloemenverkoop in Nederland te stimuleren. Dat lukte want tot op de dag van vandaag is een bos bloemen het populairste moederdagcadeau. In 2018 heeft de helft van de Nederlanders ‘iets aan Moederdag gedaan’. Dat was in 2017 nog 57 %.
(Bron: Wikipedia)

Gebed voor Moederdag

God, omdat u niet overal tegelijk kunt zijn,
heeft u ons moeders gegeven.
Dank u voor haar sterke liefde.
haar koesterende handen,
haar luisterende hart
haar wijze raad.
Wij bidden u voor alle moeders.
Voor moeders in rijkdom en armoede,
met een carrière of op de vlucht,
jonge moeders en oude moeders,
moeders met kinderen en zonder, en moeders die een kind verloren;
voor moeders die blaken van vertrouwen, of gekweld door twijfel en vragen.
Voor al die moeders bidden wij.
Laat hen merken dat u met hen bent.
Bevestig hen in het goede dat ze doen.
Geef hen vreugde en vrede.
Zo bidden we voor vandaag, morgen, alle dagen, tot in eeuwigheid.
Amen
(Met dank aan Jos Moons s.j., Universitaire Parochie, Leuven)