Sint Jansdag zondag 25 juni… lunch, toetjes en tentoonstelling!

Na de viering met de vrijwilliger in het jaar gaan we in ‘de kleine JOANNES’ tot 14.00 uur Sint Jansdag vieren met koffie plus en meer…, de reizende tentoonstelling ‘Als pelgrim naar het Heilig Graf’, een springkussen voor de kids op het schoolplein, een verzorgde aangeklede lunch en een afsluitend toetje wat jullie mogen aanleveren dus… verras elkaar maar! Op deze speiciale pagina kan je er meer over lezen, o.a. hoe je moet aanmelden en ook kenbaar kan maken wat voor toetje je mogelijk als keukenprins(es) wilt aanleveren. Aanmelden voor Sint Jansdag als parochiaan en uw mogelijke bijdrage aan het Joannes-toetjesbuffet kan t/m zondag 11 juni om 10.30 uur. Hoe en waar? Lees de pagina snel door. Alles is dan onder het motto ‘Heel Joannes toetjest’ U komt toch ook?

Op deze Sint Jansdag wordt er ‘door een lid van de evenementencommissie ook een introductie gegeven op de reizende tentoonstelling ‘Als pelgrim naar het Heilig Graf’. De vijftien fotopanelen zijn daarna door iedereen tot 14.00 uur op eigen gelegenheid te bekijken. Doel van deze tentoonstelling is om belangstelling te wekken voor de doelstelling van de ‘Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem’ en hun projecten, de goede werken, in het Heilig Land.

Een klein voorproefje van de fotopanelen!

De christengemeenschap in het Heilig Land bewaart al tweeduizend jaar haar schat, het lege graf van Jezus. De vertelling op de fotopanelen volgt de heilige plaatsen in de Heilig-Grafkerk  Deze is doorzichtig op alle panelen afgebeeld zodat je weet waar je bent in het verhaal op het paneel. Je loopt als het ware zo door de kerk. Het begint met de topografie van Jeruzalem, een heuvel die wordt uitgebaat door steenhouwers. Maar één slechte steenader laten ze ongemoeid, dit wordt de latere Calvarieberg. Deze steengroeven en de uitgehouwen begraafplaatsen voor de welgestelden zijn nog steeds in deze kerk te bezichtigen.

Fotopanelen als een geschiedenisboek!

Er is een paneel over de tempel van keizer Hadrianus, gebouwd op deplaats waar Jezus eerder werd begraven. Maar ook de bouw van de Heilig-Grafkerk, nadat keuizer Constantijn in 313 na Christus de godsdienstvrijheid had afgekondigd komt in beeld.
Maar Heilig Land en kruistochten gaan helaas hand in hand in de geschiedenisboekjes die we als kinderen leerden. Zo vertelt een paneel over de zevende eeuw waarin de islam het gebied veroverde. De basiliek werd in brand gestoken en overgebleven delen ervan werden opgeslokt in de latere stadsontwikkeling. De latere kruisvaarders vonden slechts de heilige plaats van het graf, de plaats van de viering was verdwenen. Daarom bouwden zij hier omheen de kruisbasiliek die we nu nog kennen.
Natuurlijk is er ook een paneel met het lege graf te zien. Nadat Saladin de basiliekdeuren liet sluiten, werd deze een woon- en verzamelplaats van de zes geloofsgemeenschappen in Jeruzalem en werd het gebouw weer aangepast.

Bewakers van het Heilig Graf?

Een paneel verhaalt over de franciscanen die in 1342 de opdracht krijgen de bewakers te zijn van de heilige plaatsen voor de katholieke gemeenschap en… dat zijn ze onafgebroken gebleven. U wordt tot slot als enthousiaste lezer van deze panelen uitgenodigd om het laatste fotopaneel te bekijken van het lege graf. Hij is niet dood! Hij leeft! Dat is de paasboodschap die wij allen omarmen en deze wordt middels deze reizende tentoonstelling door de ‘Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem’ doorverteld.

Welke projecten verricht deze orde in het Heilig Land?

Natuurlijk kunt u op fotopanelen die de actuele projecten van genoemde orde in beeld brengen. Wat vindt u hiervan? Raakt het u wat ze doen? Deze reizende tentoonstelling gaat dit jaar langs een twintigtal parochies in ons land, startend in de vastentijd dus we zijn als evenementencommissie enorm trots op dat het ons is gelukt om één van deze twintig te kunnen zijn en dan ook nog wel op onze Sint Jansdag. Heeft u vragen over deze fotopanelen, ook altijd leuk voor de ‘gewone’ geschiedenisliefhebbers, dan kunt u altijd terecht bij Astrid van der Valk. Zij is lid van genoemde orde en maakt ook al alle jaren deel uit van de evenementencommissie van onze parochiekern.   

Een wereldwijd verspreide orde… ook in Nederland!

De Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een rooms-katholieke ridderorde. De orde stamt uit de tijd van de kruistochten en legt zich toe op het verspreiden van het katholieke geloof en het ondersteunen van caritatieve werken in het Heilig Land. Volgens het canoniek recht van de Rooms-Katholieke Kerk betreft het een ‘gemeenschap van Christus-getrouwen’, geen kloosterorde of congregatie.

Bij de beschouwing van de orde dient onderscheid gemaakt te worden tussen de hier besproken ridderlijke orde en de niet meer bestaande kloosterorde, zijnde de reguliere kanunniken van het Heilig Graf. Met het overlijden van kanunnik Piotr Pękalski kwam in 1874 een einde aan de mannelijke tak van deze orde. De vrouwelijke tak, de reguliere kanunnikessen van het Heilig Graf, bestaat wel nog.

Het symbool van de ridderorde is een krukkenkruis met vier Griekse kruisen in de armen. Het kruis is rood en wordt wel Jeruzalemkruis genoemd. Het door Godfried van Bouillon als wapen gekozen kruis in het wapen van het koninkrijk Jeruzalem is van goud.

De orde is onderverdeeld in 52 commanderijen, gevestigd in meer dan 30 landen: 24 in Europa (dus ook in Nederland), 15 in de Verenigde Staten en Canada, 5 in Latijns-Amerika en 6 in Australië en het Verre Oosten. Het totaal aantal actieve leden bedroeg in het begin van de 21e eeuw rond de 23.000. In een investituurviering worden in Nederland jaarlijks ook nieuwe ridders en edelvrouwen benoemd. In de Nederlandse commanderij worden er jaarlijks ook reizen georganiseerd naar bijzondere plekken als Rome, Santiago de Compostella, Assisi, het Heilig Land enz. Wilt u er meer over weten? Astrid van der Valk kan u er van alles over vertellen. 

De evenementencommissie