Update 201: Livestream vanuit Wassenaar op 7 mei

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de vijfde zondag van Pasen 7 meil komt om 9.30 uur uit de kern St. Willibrordus en St. Jozef in Wassenaar.
De voorganger is pastoor Franken en het koor Pro Deo verzorgt de muzikale medewerking en er is koffiedrinken na afloop.
U kunt voor deze viering natuurlijk ook meedoen met de vaste en de vorige week al aangekondigde diaconale deurcollecte voor de Stichting Leergeld via de Givt-app.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:

https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collectes zijn bestemd voor…

De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt. In deze viering van zondag 7 mei is er een diaconale deurcollecte in alle kernen van de H. Augustinus voor de Stichting Leergeld. Er wordt, voor de digitale gevers, dan natuurlijk ook een tweede collecte in de Givt-app aangemaakt. De opbrengst van onze deurcollecte in de eigen parochiekern wordt ook aan de lokale afdeling van de Stichting Leergeld geschonken.
Zondag 14 mei zal de deurcollecte zijn voor het koor Vocalis. Alle koren mogen jaarlijks een deurcollecte inplannen waarmee u uw dankbaarheid in klinkende munt of ritselend papiergeld kunt tonen voor hun muzikale medewerking bij vele vieringen en op andere momenten. Hiermee stelt u de drie koren van onze parochiekern in staat om iets extra’s voor de koorleden te kunnen organiseren. Want zingen verbindt… en niet alleen de koorleden en dat kunt u in elke viering ook merken. Meer dan van harte aanbevolen!

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes via de Givt-app. Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven.
Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt!
Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collectes!