Update 203: Livestream vanuit Voorschoten op 21 mei

De parochiële livestream van de eucharistieviering op de zevende zondag van Pasen 21 mei komt om 11.00 uur uit de kern H. Laurentius en De Moeder Gods uit Voorschoten.
De voorganger is Mgr. van Luyn s.d.b. met diaken Winnubst
.Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…
De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van onze eigen Katwijkse parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

De twee deurcollectes van de pinksteractie zijn bestemd voor…

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren brengen wij hun mooie en zo belangrijke werk onder de aandacht bij de Nederlandse parochies en andere belangstellenden. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de pinksteractie in 2023. Daarvoor is er na afloop van de
vieringen op zondag 21 en 28 en zaterdag 27 mei de deurcollecte voor deze actie bestemd.
Dit jaar staan Sander Kesseler, missionaris in Uganda, en Jacinta van Luijk, missionair werker in Kenia centraal. Pater Sander werkt met vluchtelingen in het noorden van Uganda. Jacinta werkt al vele jaren met alcohol- en drugsverslaafden en mensen met hiv / aids.
Op de inspiratiebijeenkomsten vertelden zij over hun mooie werk.
Op die inspiratiedagen deelden Sander en Jacinta niet alleen hun ervaringen. Ook gingen zij het gesprek aan met de aanwezigen. Zo wisselden ze ervaringen uit over de situaties in Uganda en Kenia, over het werk dat zij doen, en welke rol het geloof hierbij speelt.

Het verhaal van Jacinta van Luijk in Kenia!

Jacinta deelt de vele verscheidene aspecten van haar leven in Kenia gedurende veertig jaar, waaronder haar motivatie om dit bijzondere werk te doen. ,,Je bent niet zomaar geboren. Er is een roeping voor ieder mens. God heeft ons een grote verantwoording in handen gelegd. Met het werk dat ik doe bij Kitale Community Advancement Programme (K.A.P.) kan ik een bijdrage leveren in iemands leven. Hoe
klein dat misschien ook is. Ik hoop dit werk nog lang te mogen doen, want missionair werker zal ik altijd blijven. Dat zit in mijn lijf.” Op onze website leest u een uitgebreid artikel over haar leven en werk in Kenia.

Het verhaal van Sander Kesseler in Uganda!

Ook Sander deelt zijn ervaringen als priester door een beeldend verhaal te vertellen, maar ook te laten zien waar en hoe hij vluchtelingen begeleidt. In het vluchtelingenkamp Palabek maakte hij mee hoe vluchtelingen bepaalde trauma’s beter kunnen verwerken met spirituele begeleiding vanuit de kerk. ,,Dat geeft mij voldoening ook al kan het soms heel heftig zijn”, laat hij weten.
Daarnaast is David meegekomen uit Uganda. Hij vertelt dat hij, samen met zijn familie, dankbaar is voor de samenwerking met Sander. Op onze website leest u ook een uitgebreid artikel over zijn leven en werk in Uganda.

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes in alle vieringen via de Givtapp.
Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt! Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collectes!