Update 204: Livestream vanuit Wassenaar op 28 mei

De parochiële livestream van de eucharistieviering op het Hoogfeest van Pinksteren 28 mei komt om 9.30 uur uit de kern St. Willibrordus en St. Jozef uit Wassenaar. De voorganger is pastor van Vliet en de muzikale ondersteuning komt van de cantorij ‘Magnificat’.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…

De Week Nederlandse Missionaris (WNM) loopt nu. Missionarissen en missionair werkers vragen weinig voor zichzelf maar een steuntje in de rug kunnen zij goed gebruiken. Dat steuntje bieden wij tijdens de pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris.
Tijdens deze week zetten we missionarissen en missionair werkers in de schijnwerpers en vragen we aandacht voor het werk en welzijn van deze bezielde mannen en vrouwen.
Het thema is ‘Geloven in de ander. Samen één missie’. Zij geven de mensen hoop en moed om te werken aan een betere wereld. Dit jaar staan missionaris Sander Kesseler en missionair werker Jacinta van Luijk centraal. Beiden strijden tegen armoede, onrecht en uitsluiting; de eerste in Uganda, de tweede in Kenia. Zij zijn er altijd voor de ander. Zie ook de posters en folders in de kerk.
Gelooft u ook in de ander, waar ook in de wereld? Laten we dan samen de actie van de Week Nederlandse Missionaris tot een succes maken. Met uw geldelijke steun kunnen wij de
missionarissen en missionair werkers een steuntje in de rug geven.
De deurcollecte met Pinksteren is bestemd voor dit doel. Mocht u rechtstreeks uw gift willen overmaken, dan kan dat op rekening NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. WNM in Den Haag.
Sander en Jacinta en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander. En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de pinksteractie met de vermelde deurcollecte. Meer dan van harte aanbevolen! Bij voorbaat dank voor uw solidariteit! Namens WNM, werkgroep MOV H. Augustinus.

Hoe doet u mee met de Givt-app?

U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes in alle vieringen via de Givt-app.
Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op
afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt!
Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collectes!