Update 205: Livestream vanuit Oegstgeest op 4 juni

De parochiële livestream van de eucharistieviering op Drievuldigheidszondag 4 juni komt om 11.00 uur uit de kern H. Willibrord uit Oegstgeest. De voorganger is pastoor Franken bijgestaan door de leden van het pastorale team en de muzikale ondersteuning komt van kinderkoor De Vrolijke Noot uit Katwijk.
Deze livestream is thuis te volgen via deze link:
https://www.parochie-augustinus.nl/parochiele-livestream/.

De collecte is bestemd voor…
De gewone collecte in de hierboven genoemde viering is ook nu weer bestemd voor de traditionele kosten van beheer en onderhoud en de instandhouding van het pastoraat van de Oegstgeest parochiekern. U kunt ook aan deze collecte deelnemen middels de Givt-app. Waar het precies aan besteed gaat worden, we gaan het zeker horen / lezen als het een speciale bestemming krijgt.

Speciale deurcollecte zondag 11 juni in Katwijk

Wij kondigen onderstaande deurcollecte voor volgende week zondag alvast maar even aan, zodat u er mogelijk rekening mee kan houden bij het pinnen vooraf als u gewend bent om contant geld mee te nemen naar de kerk voor de collecte(s). Maar u kunt natuurlijk ook altijd middels de tweede collecte in de Givt-app zondag 11 juni ondersteunen.
Even een nieuwe winterjas kopen. Een normale gedachte van velen van u wanneer de oude jas ‘op’ is.
Een nieuwe jas kopen om in de koude dagen toch redelijk comfortabel buiten te kunnen zijn. Helaas is een nieuwe jas voor een heel aantal mensen geen gemakkelijke optie, wanneer de oude jas versleten is.
Stichting Samen Katwijk, waar ook onze parochiekern aan deelneemt, heeft in samenspraak met Voedselbank Katwijk een initiatief uitgerold. Met vele geloofsgemeenschappen in de gemeente Katwijk worden gelden opgehaald, middels collectes, om de voedselbank in de gelegenheid te stellen om jassen aan te schaffen voor de kinderen van cliënten. Voor veel kinderen is een nieuwe winterjas iets wat zij nog nooit gehad hebben en juist in de koude dagen is een goede jas van enorm groot belang.
Op zondag 11 juni zal de deurcollecte in onze Katwijkse parochiekern worden opgedragen aan deze actie en wij hopen hiermee een mooi bedrag te mogen ophalen voor winterjassen van Katwijkse kinderen. Meer dan van harte aanbevolen namens de Stichting Samen Katwijk door Ruud Jongeneel & Philippe de Milliano.

Hoe doet u mee met de Givt-app?
U kunt dus ook mee blijven doen met deze twee collectes in alle vieringen via de Givt-app.
Uw gift wordt zeer gewaardeerd. Via deze Givt-app kan u dus met een gerust hart, ook op afstand, gewoon blijven geven. Meedoen is ook met elkaar verbonden zijn. Elke euro telt!
Heel hartelijk dank voor uw vast en zeker gulle gift voor deze collectes!