Aanmelden voor Brielle HH. Martelaren van Gorcum zaterdag 8 juli 2023

Ook dit jaar zal onze parochie van de H. Augustinus weer met een bus naar Brielle gaan om deel te nemen aan de Nationale Bedevaart ter herdenking van de HH. Martelaren van Gorcum waarvan wij gedenken dat zij 451 jaar geleden hun leven voor het geloof gaven. Brielle is een nationaal bedevaartsoord en het bekendste bedevaartsoord in het bisdom Rotterdam. Het hele jaar door, maar speciaal op de eerste zaterdag in juli trekken vele katholieken naar dit bedevaartsoord om de Martelaren van Gorcum te gedenken en om gesterkt te worden in hun geloof. Samen wordt in de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de Martelaren van Gorcum.

De Nationale Bedevaart mag zich de laatste jaren in een toenemende belangstelling verheugen. Het is een hele fijne belevenis om de hele dag te vertoeven met andere gelovigen uit heel het land in een volle kerk. Ter plaatse zijn broodjes, drankjes en soep verkrijgbaar. De bus stopt op vijftig meter van de Bedevaartkerk. Personen onder de 18 jaar kunnen gratis mee. Er is geestelijke begeleiding.

Programma Nationale Bedevaart 8 juli

  • 11.00 uur         : Eucharistieviering, hoofdcelebrant: Mgr. Van den Hende.

                                      Na de viering is er biechtgelegenheid.                    

  • 13:15 uur        : Rozenkransgebed.
  • 14:00 uur        : Kruisweg.
  • 15:00 uur        : Vesperviering, sacramentsprocessie en pelgrimszegen.

Busschema

Wij vertrekken vanuit alle dorpen in de parochie volgens onderstaand schema naar de Bedevaartkerk van het heiligdom van de Martelaren van Gorcum, Rik 5 Brielle:

  • Om 7.45 uur Katwijk r.-k kerk
  • Om 8.10 uur Oegstgeest r.-k kerk
  • Om 8.35 uur Wassenaar r.-k kerk Sint Willibrordus
  • Om 9.00 uur Voorschoten r.-k kerk

Terugreis na afloop van de laatste viering zal rond 16.30 uur zijn.

Aanmelden kan bij…

Aanmelding kan via de inschrijflijsten achterin de kerken of via email erikvanblerk@hetnet.nl  met vermelding van telefoonnummer en het overmaking van € 20,- op bankrekening NL89ABNA0507099729 t.n.v. Parochie H Augustinus, met vermelding ‘Brielle 2023’. Voor meer informatie zie: www.martelarenvangorcum.nl.

                                                                                                          Erik van Blerk