Gebruikers van ‘de kleine JOANNES’… de Harmonie Katwijk

Naast ‘de grote Joannes’ staat, u raadt het al, ‘de kleine JOANNES’. Vroeger was dit beter bekend als het parochiehuis. Die nieuwe naam heeft het parochiehuis te danken aan een pastoor. Hij heeft het zo genoemd na een kleine verbouwing. We houden het hier even bij de naam het parochiehuis, wat voor heel veel parochianen veel herinneringen oproept. Niet alleen van het maandelijkse kaartavondje of de koffie na de viering, want er is zoveel te vertellen over het gebruik van dit gebouw. Niet alleen de parochie maakt gebruik van het parochiehuis, maar er zijn ook gebruikers, zeg maar huurders, van dit gebouw. Om ze allemaal in een keer op te noemen, dat is eigenlijk niet te doen. Dus we verdelen het over een aantal verhalen in de komende weken. Laten we eens beginnen met de Harmonie Katwijk.

Opgericht in 1896 en sinds die tijd onverbrekelijk verbonden met onze parochie. Denk nog even terug aan het 175-jarig bestaan van onze parochie, met in het zelfde jaar het 125-jarig bestaan van de Harmonie Katwijk. Deze jubilea hebben we gezamenlijk gevierd in 2021, met veel muziek o.a. in de kerk en een mini-concert op onze Sint Jansdag op het schoolplein van de Horizon.

Een muzikale jubilaris om trots op te zijn!

De Harmonie Katwijk huurt sinds de bouw van het parochiehuis, wekelijks de grote zaal voor hun repetities. Ze beschikken over een eigen opslagruimte en het jeugdorkest oefent in de kleine zaal. Op zo’n repetitieavond zijn ze geheel zelfvoorzienend en richten ze zelf de zaal in  en zorgen zelf voor koffie of een drankje in de pauze. En dan gaat het los. Er moet weer flink geoefend worden, want er staan zoals elk jaar weer concerten op het programma. We zouden eens zo’n avond moeten meemaken. Eerst even inspelen en dan een nieuwe compositie instuderen. De dirigent legt precies uit aan de hand van de partituur hoe het stuk in elkaar steekt en waar de accenten liggen voor elke sectie van het orkest. Dat geldt voor de houtblazers, de saxofoons, de koperblazers en niet te vergeten… de slagwerkers. Bij elkaar zijn er toch gauw zo’n vijftig muziekkanten bezig met het lezen van hun partijen. Dan per sectie de partijen doornemen en als dat een beetje gelukt is, en iedereen weet wat er gespeeld moet worden, dan het nieuwe stuk spelen met het hele orkest. De muzikanten volgen nauwgezet de aanwijzingen van de dirigent. Van ‘piano’ naar  ‘fortissimo’ en van ‘legato’ naar ‘staccato’, oftewel van zacht naar hard en van gebonden naar losse noten. En dat dan voor de rest van de avond, totdat de dirigent tevreden is. Gelukkig is er ook een pauze en kan het hele orkest even ‘ademhalen’.

Muzikale kruisbestuiving met mooie resultaten!

De binding van de Harmonie Katwijk met onze parochie(kern) gaat dus ook al vele jaren terug. Er werd o.a. gespeeld bij jubilea, in vieringen met koperblazers en ook bij andere parochiële evenementen. Ook bij de opening van de jaarlijkse Open Monumentendag de tweede zaterdag van september enige jaren geleden speelde de Harmonie Katwijk op zaterdagmorgen, op het kerkplein voor de kerk, ter ondersteuning van deze dag een aantal muziekstukken. Dat kreeg veel aandacht en de voorzitter van het plaatselijke comité vond het ook de mooiste openingsceremonie die hij ooit had meegemaakt. Dat was toen ook met de presentatie van ‘het vergeten kerkklokje’ in de gemaakte klokkenstoel in aanwezigheid van de voormalige burgemeester Jos Wienen. Er is eigenlijk nog zoveel meer te vertellen over de samenwerking van de Harmonie Katwijk met onze parochie(kern), maar dat laat ik graag aan uw eigen herinneringen over. Later volgen er meer verhalen van huurders en gebruikers van ons parochiehuis.

Richard Hulmer